Development of a Compact UWB Radar System for Indoor Ranging and Tracking
Paper i proceeding, 2012

Författare

Yinan Yu

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Jian Yang

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Tomas McKelvey

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

COST IC1102, 2nd WG Meeting & Technical Workshop, Istanbul, September 20-21, 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik