Dealing with Dilemmas - Designing a compulsory PhD course on research ethics and sustainable development
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th ICED Conference 2012; Across the Globe Higher Education Learning and Teaching

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08