Bridging theory and practice: An inquiry-based course in mathematical modeling and problem solving.
Paper i proceeding, 2012

Författare

Dag Wedelin

Chalmers, Data- och informationsteknik

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Proceedings of the ICEE conference, Turku, Finland, 30 July – 3 August, 2012.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08