Developing a taxonomy of EER papers
Paper i proceeding, 2012

Författare

Lauri Malmi

Erik de Graaff

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Ronald Curmi

Gavin Duffy

Christian Kautz

Päivi Kinnunen

Bill Williams

Proceedings of the SEFI conference, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2012

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07