Lärcentrerad undervisningsplanering som metod för kursutveckling inom ramen för utbildningsprogram: Ett exempel från Teknisk fysik
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

KUL konferensen, 11 januari 2012

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31