Lärcentrerad undervisningsplanering som metod för kursutveckling inom ramen för utbildningsprogram: Ett exempel från Teknisk fysik
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

KUL konferensen, 11 januari 2012

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07