Educational development at universities regarding open innovation
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Elisabeth Saalman

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

EFQUEL conference, Grenada, Spain, 5-7 September 2012

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07