Numerical Simulations of the Cavitating Flow on a Marine Propeller
Paper i proceeding, 2012

Författare

Nai Xian Lu

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Urban Svennberg

Göran Bark

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

8th International Symposium on Cavitation

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07