Exploring the public understanding of science: A case study from thermal physics
Paper i proceeding, 2001

Författare

Tom Adawi

Centrum för pedagogisk utveckling

Paper presented at the 2nd Hong Kong symposium on phenomenography

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07