What’s hot and what’s not: A phenomenographic study of lay adults’ conceptions of heat and temperature
Paper i proceeding, 2005

Författare

Tom Adawi

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Cedric Linder

Proceedings of the EARLI conference, Nicosia, Cyprus

Ämneskategorier

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete