What’s hot and what’s not: A phenomenographic study of lay adults’ conceptions of heat and temperature
Paper i proceeding, 2005

Författare

Tom Adawi

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Cedric Linder

Proceedings of the EARLI conference, Nicosia, Cyprus

Ämneskategorier

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07