Working and teaching method for learning experience: tested in analogue circuit design
Paper i proceeding, 2006

Författare

Roger Malmberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Tom Adawi

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Lena Peterson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Proceedings of the SEFI conference, Uppsala, Sweden

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06