On the viscoelastic properties of microfibrillated cellulose (MFC) suspensions
Poster (konferens), 2012

Författare

Tobias Moberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24