Bioprinting of 3D patient-specific auricular scaffolds
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Hector Martinez Avila

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Johan Sundberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Shruti Prakash

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

M. Seniger

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Journal of tissue engineering and regenerative medicine

1932-6254 (ISSN)

Vol. 6 153-153

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07