BNC in combination with alginate as a cell compatible material for cartilage replacement
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Eva-Maria Feldmann

Johan Sundberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

M. Seliger

A. Jork

S. Schwarz

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

N. Rotter

Journal of tissue engineering and regenerative medicine

1932-6254 (ISSN)

Vol. 6 152-153

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08