Bacterial nano-cellulose is a promising mechanically tuneable biomaterial for regenerative tissue engineering of the outer ear
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

L. Nimeskern

Hector Martinez Avila

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

M. M. Pleumeekers

S. Klein

Eva-Maria Feldmann

N. Rotter

Gjvm van Osch

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

R. Muller

K. S. Stok

Journal of tissue engineering and regenerative medicine

1932-6254 (ISSN)

Vol. 6 152-152

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08