Evaluation of the dry port concept - from an environmental perspective
Paper i proceeding, 2005

Dry Port

Seaport Inland Access

Environment

Intermodal Transport

Gothenburg.

Författare

Violeta Roso

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

10th International Symposium on Logistics (ISL) Innovations in Global Supply Chain Networks

535-540
0853582165 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

ISBN

0853582165

Mer information

Skapat

2017-10-07