Keynote: EAREG - Ear tissue regeneration using human cells and novel nano-cellulose scaffolds
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

K. S. Stok

R. Muller

S. Schwarz

N. Rotter

G. van Osch

J. Riesle

A. Jork

Journal of tissue engineering and regenerative medicine

1932-6254 (ISSN)

Vol. 6 151-151

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07