Keynote: Comparison of novel biomaterials for cartilage tissue engineering in the head and neck region
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

N. Rotter

C. Ehlich

H. Notbohm

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

E. Feldmann

A. Elsaesser

S. Schwarz

Journal of tissue engineering and regenerative medicine

1932-6254 (ISSN)

Vol. 6 151-151

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07