General BER Expression for One-Dimensional Constellations
Paper i proceeding, 2012

A novel general ready-to-use bit-error rate (BER) expression for one-dimensional constellations is developed. The BER analysis is performed for bit patterns that form a labeling. The number of patterns for equally spaced M-PAM constellations with different BER is analyzed.

PAM

Bit error probability

Gray coding

QAM

Författare

Mikhail Ivanov

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Fredrik Brännström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Alex Alvarado

University of Cambridge

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)

1930-529x (ISSN)

2162-2167 6503435
978-1-4673-0921-9 (ISBN)

2012 IEEE Global Communications Conference, GLOBECOM 2012
Anaheim, CA, USA,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/GLOCOM.2012.6503435

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-10