Editors' Introduction
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

This editorial introduces the new journal, IJESJP. It also provides background information on the journal's formation and the ESJP network.

editorial

ESJP

Författare

Dean Nieusma

Donna Riley

Jens Kabo

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Usman Mushtaq

International Journal of Engineering, Social Justice, and Peace

1927-9434 (ISSN)

Vol. 1 1 1-6

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07