Microwave Tomography based Thermometry: a Feasibility Study
Poster (konferens), 2011

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Andreas Fhager

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Jenny Hellman

Chalmers, Signaler och system

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

ESHO 2011, 27th Annual Meeting of ESHO, May 26-28, Aarhus, Denmark.

45-

Ämneskategorier

Annan medicinteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07