Frequency dependent focusing with UWB hyperthermia applicator for H&N cancer treatment
Poster (konferens), 2012

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Johanna Gellermann

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

ICHO&JCTM 2012, 11th International Congress of Hyperthermic Oncology, Aug 28-31,Kyoto, Japan

PC-46

Ämneskategorier

Annan medicinteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07