A comparison of Diary Method Variations for Enlightening Form Generation in the Design Process
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Diary Formats.

Form Generation Process

Research methods

Design Process

Diary Research

Författare

Maral Babapour Chafi

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Björn Rehammar

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ulrike Rahe

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Design and Techonology Education: An International Journal

1360-1431 (ISSN)

Vol. 17 3 49-60

Ämneskategorier

Design

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07