Designing electrospun fibers for tissue engineering
Paper i proceeding, 2011

nanofiber

molecular scaffold

Författare

Anna Thorvaldsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

P. Walkenström

European Cells and Materials

1473-2262 (ISSN)

Vol. 21 SUPPL.1 9-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08