Osseointegration of mesoporous implants
Paper i proceeding, 2011

Författare

Ryo Jimbo

M. Halvarsson

A. Wennerberg

Martin Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Johan Karlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

European Cells and Materials

Vol. 21 SUPPL.1 34-

Ämneskategorier

Odontologi

Mer information

Skapat

2017-10-07