Cell road - biomaterials for neural stem cell migration
Paper i proceeding, 2011

Författare

Nina Hellström Erkenstam

Göteborgs universitet

Carl Zandén

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

R. Mottaleb

A. Osman

E. Berns

S. I. Stupp

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Hans-Georg Kuhn

Göteborgs universitet

European Cells and Materials

Vol. 21 6-

Ämneskategorier

Klinisk medicin