Cell road - biomaterials for neural stem cell migration
Paper i proceeding, 2011

Författare

Nina Hellström Erkenstam

Göteborgs universitet

Carl Zandén

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

R. Mottaleb

A. Osman

E. Berns

S. I. Stupp

Johan Liu

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Hans-Georg Kuhn

Göteborgs universitet

European Cells and Materials

Vol. 21 SUPPL.1 6-

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Mer information

Skapat

2017-10-07