Cell road - biomaterials for neural stem cell migration
Paper i proceeding, 2011

Författare

Nina Hellström Erkenstam

Göteborgs universitet

Carl Zandén

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

R. Mottaleb

A. Osman

E. Berns

S. I. Stupp

Johan Liu

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Hans-Georg Kuhn

Göteborgs universitet

European Cells and Materials

Vol. 21 SUPPL.1 6-

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Mer information

Skapat

2017-10-07