Solid-state NMR, a solution for structure elucidation
Poster (konferens), 2011

Författare

Alexander Idström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Lars Nordstierna

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

European Cells and Materials

Vol. 21 SUPPL.1 21-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07