När hemmet blir en vårdmiljö. In Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden,
Kapitel i bok, 2012

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik