När hemmet blir en vårdmiljö. In Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden,
Kapitel i bok, 2012

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Edit. Abramsson, M.& Nord C., Studentlitteratur, Stockholm 2012

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13