Vem ska värna tillgängligheten? (Who shall promote the accessibility? Hjälpmedelsinstitutet
Bok, 2010

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Lisbeth Lindahl

Maria Martini

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07