Effects of nanosized hydroxyapatite coatings on osseointegration
Paper i proceeding, 2011

Författare

P. Kjellin

Martin Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Ann Wennerberg

European Cells and Materials

Vol. 21 SUPPL.1 11-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07