Improving Crashworthiness
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Per Hogström

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

The Swedish Club Triton

Vol. 2012 3 6-7

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06