Parallel Computer Organization and Design
Bok, 2012

Computer architecture

Författare

Michel Dubois

Murali Annavaram

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-0-521-88675-8

Mer information

Skapat

2017-10-07