Transactions on Architectures and Code Optimizations
Samlingsverk (redaktörskap), 2012

Redaktör

Koen De Bosschere

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Elektroteknik och elektronik