Engine Control Rooms – Human factors
Paper i proceeding, 2009

Författare

Eric Wagner

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Peter Grundevik

RINA Conference

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06