Engine Control Rooms Human factors - field studies
Rapport, 2009

Författare

Eric Wagner

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Peter Grundevik

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06