The relationship between psychosocial working conditions and perceived safety climate for engine room officers in the Swedish merchant fleet
Paper i proceeding, 2011

Författare

Leif Rydstedt

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

NES 2011

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Mer information

Skapat

2017-10-06