The relationship between psychosocial working conditions and perceived safety climate for engine room officers in the Swedish merchant fleet
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Leif Rydstedt

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Sociology Study

2159-5526 (ISSN)

Vol. 2 1 42-

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Mer information

Skapat

2017-10-07