Virtual Creative Tool – Next generation’s simulator
Paper i proceeding, 2012

Författare

Steven Mallam

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Jennifer Smith

MARSIM 23-27 april

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08