Left in the Dark: Introducing Mandatory Human Factors Regulation in Engine Control Room Design on Ships
Paper i proceeding, 2012

Författare

Steven Mallam

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Monica Lundh

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Jennifer Smith

European Annual Conference on Human Decision-Making and Manual Control, EAM 11-12 september

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06