Students’ intrinsic and extrinsic motivation to study
Övrigt konferensbidrag, 2013

This study aims to explore the correlation of students' intrinsic and extrinsic goal motivation to their grades, using a subset of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire. Results show that extrinsic motivation does not linearly correlate with test performance when it comes to analytical tasks.

Författare

Jan Wickenberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31