Pedagogical perspectives on bundles: Teaching bundles to doctoral students of biochemistry
Kapitel i bok, 2012

Författare

Andreas Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

James Thomas & Alex Boulton (eds). Input, Process and Product: Developments in Teaching and Language Corpora. Brno: Masaryk University Press

195-211

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08