A crystalline microporous narrow-bandgap semiconductor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Anders Palmqvist

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Oorganisk kemi

B.B. Iversen

Ezio Zanghellini

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

M Behm

G.D. Stucky

Angewandte Chemie, International Edition

Vol. 43 700-704

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07