High-speed 850 nm VCSELs with 28 GHz modulation bandwidth
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Petter Westbergh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Rashid Safaisini

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Benjamin Kögel

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-04