High-speed 850 nm VCSELs with 28 GHz modulation bandwidth
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2012

Författare

Petter Westbergh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Rashid Safaisini

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Benjamin Kögel

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

European Semiconductor Laser Workshop 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-07