Skolrummets danande atmosfärer – mellan disciplinerande underkastelse och förlösande befrielse.
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Nordisk arkitekturforskning

1102-5824 (ISSN) 18935281 (eISSN)

Vol. 21 1 88-92

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Sociologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07