What is the next programming paradigm?
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Johan Glimming

Thorsten Altenkirch

Patrik Jansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Second International Software Technology Exchange Workshop 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07