Organising the supply side – balancing three levels of analysis
Paper i proceeding, 2012

Författare

Ingrid Hessel

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

IMP Journal Seminar, Gothenburg, 10-11 May

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06