"Systematic combining” – ten years later
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

22nd Nordic workshop on inter-organisational research. Trondheim, 16-18 August

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07