Framing of a business model named total operating economy
Paper i proceeding, 2012

Författare

Benedikte Borgström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Henrik Agndal

Lianguang Cui

Leif-Magnus Jensen

Susanne Hertz

Veronika Pereseina

Paper presented at the 28th IMP conference, Rome

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06