Strategizing as flowfinding in the supply network
Paper i proceeding, 2012

Författare

Benedikte Borgström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Luis Araujo

Paper presented at the IMP Journal Seminar, Göteborg

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06