ZnO/AlN Clad Waveguides for AlGaN-Based Quantum Cascade Lasers
Poster (konferens), 2012

Författare

Martin Stattin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

International Workshop on Nitride Semiconductors 2012, October 14-19, 2012, Sapporo, Japan

ThP-OD-35-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07