Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter
Rapport, 2011

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Thomas Eriksson

Mikael Frödell

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2011:2

Mer information

Skapat

2017-10-08